Definitie muur te paard

Opgelost!
7 reacties

De buren hebben een uitbouw geplaatst en een gemene muur geplaatst volgens het te paard principe.
Ik kan nergens wettelijke bepalingen vinde die aangeven aan welke regels die moet voldoen.
De standaard gebruik is muur 30cm tw 14cm 2cm spauw en 14 cm.
Vraag is de muur moet op de erfgrens staan houd dit in dat het hart van de muur (dus midden gedeelte spauw muur) op de erfgrens moet staan?
Volgende vraag is moet de buitenmuur op mijn grens los staan middels openvoeg zodat hij nadien makkelijk te verwijderen is zonder schade aan de achtergevel van de geplaatste uitbouw kan plaatsvinden?
De binnenmuur staat tegen de erfgrens aan vervolgens op mijn erf 15cm spauw en dan baksteen muur 10 cm mag dit?
Is het zo dat bij een dergelijke situatie de spuawruimte van de bestaande woningen en de binnenmuren van de bestaande woningen op dezelfde wijze moeten kunnen worden doorgetrokken in de uitbouw en de daarbij horende maten moeten worden aangehouden. in onze situatie 10cm 4cm spauw en 10cm?

maandag 2 juli 2018