erdienstbaarheid van voetpad wijigen

0 reacties

Ik heb sinds kort een hoek woning gekocht in een nieuwbouw wijk. Naast mijn huis is een pad waar erfdienstbaarheid van voetpad op staat, zodat de buren via het "zij voetpad" bij het "achterpad" achter alle huizen kunnen komen die vervolgens op hun tuinen aansluiten. Dit achterpad is ook bereikbaar via 3 andere voetpadden.

Nu is er spraken van onderhoud aan het pad en aanhoudende overlast van tieners/kinderen die hier hangen/spelen. Na overleg met de buurman en controle va het Kadaster blijkt dat het pad volledig op mijn grond ligt. Alle andere padden, dus het achterpad en 3 andere opties vallen in het midden van de erfscheiding. Bij mij is dat niet zo. Ik ben dus zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van dit pad en moet hier zelf de kosten van dragen. Ik heb de algemene acte van mijn wijk deel gecontroleerd en de publieke registeren maar er staat niet specifieks over mijn pad in, algemeen staat er:

"Ter zake van het onderhoud en/of herstel van de paden geldt per voetpad dat de daarvan verbonden kosten zullen worden gedragen door de eigenaar van de bij een voetpad aangeduide woning, per woning voor een gelijk deel. Besluiten met betrekking tot onderhoud en/of herstel worden per pad genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de vorenbedoelde eigenaren (waarbij per woning een stem wordt uitgebracht), zulkens onverminderd draagplicht van ieder der eigenaren."

Nu zijn mijn vragen :

1. mag ik het pad versmallen (van 2.5 meter naar 1.5 meter) zodat ik een schutting kan plaatsen zodat de gebruikers van het pad niet meer bij mijn ramen kunnen komen?

2. mag ik een poort aan beide ingangen plaatsen en de buren die het pad wensen te gebruiken hier een sleutel voor geven?

3. ben ik verplicht het voetpad zo te laten of zou ik de tegels mogen vervangen door een natuurpad?

Avast bedankt voor het meedenken,
met vriendelijke groet, Petra

woensdag 8 maart 2017