erfgrens

3 reacties

Buurman heeft een ruim perceel (ca. 1 ha) en moet zo nodig wederom tegen de erfgrens aanbouwen. Het betreft een afdak voor caravanstalling. Het dak gaat over de erfgrens en de afwatering van het bestaande gebouw en de het afdak loopt nu op ons perceel. We hebben er niet direct hinder van maar het is nu voor de 3de maal dat zo iets voorkomt en dat is niet prettig. Een rustig gesprek aangaan is niet aan de orde.

dinsdag 3 april 2018