Erfgrens sociale huurwoning

3 reacties

Zowel mijn achterburen als wijzelf huren een sociale huurwoning van dezelfde woningcorporatie. Zowel in de huur die zij als de huur die wij aan de woningcorporatie betalen is de oppervlakte van een tuin niet meegerekend. Ondanks dat beide woningen in het bezit zijn van dezelfde woningcorporatie staan deze wel elk op een ander kadastraal perceel.

Uit de kadastrale gegevens en uit verhalen van omwonenden blijkt dat de achterbuurman de vorige bewoners - die zelf niet in staat waren om de tuin te kunnen onderhouden - ervan heeft weten te overtuigen om ruim 20m2 aan hem over te dragen. Hiermee is de visuele erfgrens ruim 7 meter zuidelijker verplaatst. Wanneer ik de achterbuurman hier op aanspreek verklaart hij dat de 20 m2 tuin altijd al in zijn bezit zijn geweest.

De woningcorporatie heeft aan mij voorgesteld het Kadaster langs te laten komen om de erfgrens te bepalen. De kosten hiervoor komen dan voor mijn rekening. Bij een te grote afwijking zal er door de woningcorporatie worden bemiddeld, maar wij gaan ervan uit dat de achterbuurman niet zal zwichten en dat de woningcorporatie hem ook niet zal dwingen om zijn tuinhuis te verplaatsen. Zijn tuinhuis staat namelijk op het door hem toegeëigende stuk tuin.

Mijn vraag is nu in hoeverre de woningcorporatie de achterbuurman juridisch gezien moet dwingen de erfgrens volgens het Kadaster te hanteren en dus die 20 m2 aan ons teruggeven. En ook binnen welke wet- en regelgeving dit is bepaald. Het kan toch niet zo zijn dat binnen dergelijke omstandigheden (beide percelen in het bezit van dezelfde woningcorporatie, oppervlakte tuinen bij beide woningen niet meegenomen in de huurprijs, beide woningen sociale huur) iedereen zijn eigen erfgrenzen mag bepalen?

Heel hartelijk dank voor jullie help.

vrijdag 11 mei 2018