Erfgrens tussen twee percelen

4 reacties

Sinds 1999 heeft mijn vrouw dit huis gekocht. Het huis rechts van ons staat dicht op ons huis. Wij hebben een carport gebouwd en een afdakje voor open haardhout.Tot de nieuwe buurman naast ons kwam wonen in 2012 was de tussen ruimte nooit een probleem. De tussen ruimte is betegeld van muur tot de carport en het afdakje van het hout. De buurman claimt dat er geen sprake is van overpad. Hij spant ongevraagd een draad en trekt een streep tussen de huizen in. Hij wil alleen maar contact via de mail. Wij zijn uiteindelijk helemaal niet van zijn gedrag gediend en vragen hem dan ook vriendelijk te stoppen met wat hij doet en op zijn minst samen met ons aan een oplossing te werken. Hij geeft aan dat hij vanuit de greppel achter ons huis tot aan voren toe een schutting te bouwen van wel twee meter hoog. Waarop hij ongevraagd de doorgang dicht timmert met een schutting. Totdat wij een tekening van het kadaster vinden waarmee blijkt dat de lijn die hij heeft gespannen niet klopt. Als reactie (op de mail) geeft hij aan dat hij fout zat. Hij past het deels aan. Waarmee alsnog een deel ingesloten blijft en wij er niet meer door kunnen. Later heb ik samen met hem achter zijn huis gestaan waar hij een draad had gespannen en aangaf hoe wij samen aan een schutting zouden gaan werken. Waarmee hij aangaf dat een stuk grond van 7 meter lang en 40 cm breed zou afstaan aan ons perceel. Sindsdien zijn er meer dan 4 jaar verstreken en is er niks gebeurd. Tussen de twee huizen in haalt hij steeds meer tegels uit de grond. Met de mededeling dat hij op zijn terrein mag doen en laten wat hij wil. Haalt hij dakpannen van zijn huis om het beter te isoleren en stapelt deze dakpannen op in de tussenruimte van de huizen wat daar 2 jaar blijft liggen. Keer op keer doet hij allerlei dingen ongevraagd en hebben wij er niks over te zeggen. Ondertussen is er juist wel sprake van overpad. En mogen zowel wij als hij tussen de twee huizen doorlopen. Tenzij er paaltjes staan of een schutting staat precies op de erfgrens hij zijn deel heeft en wij de onze. Dit is tot op heden nog nooit tussen de twee huizen het geval geweest. Maar wat dan inmiddels wel blijkt is het feit dat hij zelfs een deel aan ons moet afstaan. En hij er in tussenruimte er op achteruit gaat. Als de schutting op de erfgrens komt. Uiteindelijk begint het weer opnieuw en hij zegt dat wij niet het recht hebben ertussen door te lopen. De reden dat dit nog steeds gebeurd is omdat wij hout daar weghalen voor de houtkachel. Daarna gaat hij met spullen zoals een kliko, trap, betonmolen, etc, etc precies uit de erfgrens de doorgang blokkeren. Met de strekking je mag niet over mijn terrein lopen. Wij geven weer opnieuw aan dat we dan de schutting als enige oplossing zien. Dan gaat hij op zijn manier allerlei eisen stellen aan hoe de schutting moet worden gemaakt. Maar wij hebben daarentegen ook eisen. Uiteindelijk wil hij dat niet. En gaat er weer niet een oplossing komen. Uiteindelijk trekken wij ons eigen plan. Wij gaan 1 cm uit de erfgrens een schuurtje bouwen, de carport verbreden en het afdakje van het hout afbreken en dan van het nieuwe schuurtje naar voren toe bestraten. Zodat we genoeg ruimte hebben om ertussen door te lopen. En dan ineens komt hij met de mededeling dat de erfgrens is verjaard omdat de kadaster tekening van 1997 is. De vragen zijn. Is er sprake van erfafscheiding en geen overpad als er tussen twee huizen een betegelde tussen ruimte is? Als hij in eerdere mailtjes aangeeft dat hij fout zat en daarmee erkent wat de kadastergrens is en dan bereid is om hierop een schutting te bouwen? Dus vanaf het moment dat hij daar is komen wonen is er geen sprake van verjaring.

dinsdag 21 augustus 2018