Gezamenlijke schutting bewerken

7 reacties

Onlangs is er in gezamenlijk overleg en overeenkomst een nieuwe schutting geplaatst. Het betreft een hout/beton schutting met grenen 21-planks privacyschermen. Op wens van de buurman zijn wij akkoord gegaan deze op onze grond te zetten omdat hij anders aan de zijkant van onze uitbouw gemonteerd zou worden en hij dan tegen een paal aan zou kijken. Er is nooit besproken dat de grond die hij "wint" omdat de schutting op onze grond staat ook meteen aan hem toebehoord. 2 weken na plaatsing kwam hij ineens melden dat hij tegen de schutting aan een schuur wilde bouwen, hij wilde de verticale planken aan zijn kant inzagen/inkorten en tegen onze planken aanschroeven zodat het schuurtje (volgens hem) waterdicht is. Het dakje moest van dakleer zijn en wilde hij onder de houten afwerklat bovenop de houten schermen monteren. Wij gaven aan het prima te vinden als hij daar een schuur neer zou zetten mits hij de schutting maar in originele staat zou laten omdat hier grof geld voor betaald is en wij gezamenlijk akkoord zijn gegaan met deze schutting. Wij willen niet dat ons aangezicht veranderd door zijn geknutsel en willen niets van de montage zien van zijn bouwwerk. Bovendien is zijn beredenering dat de schuur zo waterdicht zou zijn de grootste onzin. Er is voorgesteld om hem te helpen opbouwen met een schuur, om een zijwand voor of tegen de schutting te zetten maar hij vind dat het dan niet doortocht o.i.d. Kortom, hij had een idee en daar kan niet van worden afgeweken.

Nu zijn wij op vakantie geweest en hij heeft zijn plannen toch doorgevoerd. De planken aan zijn kant zijn aan de bovenkant al ingekort en zitten niet meer aan de horizontale tussenlat vast. Er zit daar nu een balk overdwars die hij zichtbaar via onze kant heeft vastgeschroefd. De druppels teer van het dakje druipen naar beneden en de afwerklat helt schuin omdat zijn dakleer er onder zit. Hij is al aangesproken op zijn stiekeme en grensoverschrijdende gedrag maar het komt niet aan. Hij is van plan zijn idee voort te zetten en de planken alsnog tegen "onze" planken aan te schroeven.

Staat hij in zijn recht, wij vinden dat hij tegen wil en dank in de schutting aan het vernielen is.

zondag 27 mei 2018