Grensreconstructie wat resulteert in economisch delict?

1 reactie

Beste heer/mevrouw,

Op 27 oktober 2017 heb ik tezamen met mijn partner een pand gekocht. Wij hebben grootse plannen met dit pand: verbouwen en bijbouwen. Om een conflict met de buren te voorkomen en om duidelijkheid te verschaffen over de grens van de percelen hebben wij een grensreconstructie bij het Kadaster GEO Productie LM aangevraagd. Deze meting is uitgevoerd en er zijn twee nieuwe palen de grond in geslagen.
Zodoende ben ik gestart met de graafwerkzaamheden ten behoeven van de verbouwing. Nu heb ik een brief ontvangen van de DAS rechtsbijstand, ingeschakeld door de buren met de volgende mededelingen:

Bij thuiskomst constateerden de buren dat de ingeslagen pinnen op een andere plek stonden dan waar de erfgrens tot die tijd liep en in afwijking was van de kadasterpaaltjes die altijd de erfgrens hadden gemarkeerd (de dag van de meting zijn zij tijdens de meting weggegaan). Naar aanleiding van de meting ben ik gestart met mijn graafwerkzaamheden en beschouw ik de plaats van de ingeslagen pinnen als nieuwe erfgrens. De originele zwarte paaltjes heb ik verwijderd. Dit wordt beschouwd als een economisch delict?

Zij wensen nu een relaas van bevindingen te ontvangen (dat heb ik) zodat zij zelf kunnen verifiëren of er aanleiding is om de erfgrens te verplaatsen.

Mijn vragen:
- Heb ik een economisch delict gepleegd door de zwarte paaltjes te verwijderen en de nieuw ingeslagen paaltjes als nieuwe erfgrens te beschouwen? Overigens is dit geen nieuwe grens maar is dit de bestaande grens die nu goed is aangegeven.
- De erfgrens wordt bepaald door het kadaster en niet door de buren. Wat als zij niet akkoord gaan? het relaas biedt geen juridische werking; een rechter kan hier wel uitspraak over doen maar is dit nodig?
- Ik heb het pand op 27 oktober 2017 gekocht; er kan zodoende geen spraken zijn van verjaring neem ik aan?

Groetjes Miguelle

woensdag 16 mei 2018