Grensreconstructie > wie is er verantwoordelijk voor het dragen van de kosten?

1 reactie

Bij uitvoeren en opmeten van de grens door verschillende partijen, komt bij de buren een andere grens naar voren dan wij via ons bureau hebben laten opmeten. De buren willen niet meebetalen aan een grensreconstructie (waarbij het Kadaster een rechtsgeldige grens in kaart brengt). Waarom zouden zij dit niet willen? Vermoedelijk omdat zij weten dat ze inderdaad een deel van onze grond hebben toegeëigend. Zij willen graag dat het bij het oude blijft. Kunnen zij weigeren mee te betalen of hebben zij hier ook een bijdrage te leveren? Het komt immers ons beiden toe dat wij de schutting op de (juiste) grens plaatsen.

woensdag 20 december 2017