Kunnen buren schutting op erfgrens eisen als er al schutting op eigen grond staat?

38 reacties

Vanuit artikel 5:49 BW kunnen de buren eisen dat op de grens van de erven een scheidsmuur wordt gebouwd. Maar hoe zit dit als ik op basis van artikel 5:48 BW (de bevoegdheid om eigen erf te omheinen en af te sluiten) al een schutting heb geplaatst op eigen grond tegen de erfgrens aan? Dit betekent immers dat er geen ruimte meer is voor een gezamenlijke (mandelige) schutting die OP de erfgrens wordt gebouwd. Bovendien heeft die schutting voor mij ook helemaal geen nut omdat mijn erf al is afgescheiden door de schutting op eigen grond.

vrijdag 7 juli 2017