Plaatselijke gewoonte versus privacy

3 reacties

Na jarenlang een hele goede verhouding te hebben gehad met mijn buren is dat helemaal kapot gegaan. Daarvoor zijn diverse redenen aan te wijzen.
Hoe dan ook.
In 2008 heb ik verzocht een (lage) heg tussen onze percelen te verwijderen en dat te vervangen door een schutting. Dit wilde ik omdat bij mij slokdarmkanker was vastgesteld en ik zo min mogelijk onderhoud wilde aan mijn tuin, omdat ik ook niet wist wat me te wachten stond, enz. De relatie met deze buren was in die periode prima. Ze hebben in de periode van mijn ziek zijn geweldig goed voor me gezorgd. Geen discussie.
De buurman heeft een lage schutting neergezet en dat was dat. Prima.
Een paar jaar later zet dezelfde buurman ook een lage schutting, met instemming van die andere buren tussen hun beider percelen.
Het gaat om een blok van 5 woningen, waarvan de twee buitenste percelen van de tussenliggende drie zijn afgescheiden door ook lage schuttingen maar wel met hoge begroeiing.
In 2013 zijn we ernstig gebrouilleerd geraakt en nu zit ik wel met die lage schutting.
Ik voel me bespied door de bedoelde buren, ze ondernemen allerlei activiteiten in hun tuin, prima, alleen ik begrijp niet zo goed, waarom ze dan zo nodig de bbq tegen de gemeenschappelijk schutting aan moeten zetten en zo zijn er nog wel een paar dingetjes. Ik krijg ook regelmatig commentaar als ik mijn tuin ben, muziek wordt luid gespeeld als ik op een bepaald punt in mijn tuin ben. En zo is het toch wel behoorlijk onaangenaam geworden.
Op enig moment heb ik voorgesteld om een schutting van 1.80 m. hoog te plaatsen over een afstand van 4 tot 4,5 meter vanaf het huis gezien. Om zo toch een stukje in mijn eigen tuin te hebben, waar ik me zo goed als onbespied op kan houden. Onbespreekbaar! Waarom? Als we in onze tuin zitten en schuin naar links kijken, kijken we uit over weilanden en een vijver.
Om dat te kunnen zien, moeten mijn buren over mijn tuin heen kijken.
Ik heb mijn rechtsbijstandverzekering ingeschakeld en we zijn naar de rechter gegaan en gevorderd dat deze buren mee moeten werken aan het oprichten van een schutting van 1.80m tussen beide percelen. (BW art. 5:49). In dat artikel komt ook het begrip 'plaatselijke gewoonte' voor.
Omdat er afscheidingen tussen de percelen staan die niet hoger zijn dan ong. 1 meter en er nooit hogere afscheidingen in de vorm van een schutting hebben gestaan, is er sprake van een 'plaatselijke gewoonte' en mag er geen schutting komen. Wel wordt in het vonnis aangegeven, dat er diverse percelen zijn, die hoge begroeiing hebben, die het uitzicht op de weilanden en de vijver niet geheel en onomkeerbaar wegnemen.
Natuurlijk heb ik op internet allerlei fora bezocht en bekeken wat de mogelijkheden zijn. Dan kom ik er op uit, dat ik eigenlijk niet zo veel meer mag, omdat b.v. het plaatsen van een wat hogere struik door de buren uitgelegd kan worden als 'pesten'.
Ik voel me behoorlijk beperkt in mijn privacy, dat erkent de rechter ook, maar ja.....die 'plaatselijke gewoonte'.......
Heeft iemand een idee, wat ik hiermee kan?

dinsdag 15 november 2016