Scheidsmuur vorderbaar of niet?

1 reactie

Wij hebben naast onze tuin een pad lopen (ook van ons) dat officieel een agrarische bestemming heeft. Op het daarnaast gelegen perceel is recent een huis gebouwd en wij worden het met de buren niet eens over de erfafscheiding. Kunnen wij obv artikel 49 van hen vorderen mee te werken aan een scheidsmuur of valt dit door het tussenliggende pad met andere bestemming niet onder “aangrenzende erven”?

woensdag 18 juli 2018