Schutting op erfgrens

10 reacties

Wij hebben een koopwoning, waarbij aan een kant 2 erfscheidingen zijn, op de erfgrens. Aan een van deze kanten is de erfafscheiding als volgt: achterin de tuin een hoog hek, dat mijn eigendom is en vrij duur was in aanschaf / plaatsing (door mijzelf betaald) en naast het binnenplaatsje en mijn raam een houten schutting, die eigendom is van de buren en door hen geplaatst / betaald.
De buren willen deze schutting vervangen en eisten dat ik daaraan bijdroeg. Hierin kwam geen overeenstemming. Nu hebben ze deze schutting zonder mij te informeren over de datum van de werkzaamheden afgebroken en is onze erfgrens open. Mogen zij dit zomaar openlaten? Mag ik eisen dat hier snel een nieuwe afscheiding komt, waarbij mijn privacy is gewaarborgd, ook ivm inbraak e.d.? In hoeverre kunnen zij eisen dat ik meebetaal aan de nieuwe schutting?
Kan ik hen aansprakelijk stellen voor schade in mijn tuin door de werkzaamheden of ingeval van inbraak of vernielingen in mijn tuin (doordat nu via hun tuin iedereen in principe in mijn tuin kan komen?

zondag 16 april 2017