Sloop schuur erfafscheiding

2 reacties

Ik ben eigenaar van een koopwoning met een tuin. Al sinds vele jaren (nog ruim voor onze koop) staat er een schuur ca 4 meter hoog die aan onze tuin grenst. Deze schuur van een achterliggende woning functioneert als erfafscheiding. De woning is sinds enkele jaren in bezit van de woningbouwvereniging. Deze heeft vorig jaar besloten de woning en schuur te slopen ivm het plan nieuwe woningen te plaatsen op het achterliggende perceel. Bij het slopen van de schuur verdwijnt ook onze erfafscheiding. Dit geldt tevens voor buren aan weerszijden waar de schuur ook grenst aan hun tuin. Momenteel zijn we in gesprek met de woningbouwvereniging. We zien immers graag een acceptabel en soortgelijke (dus in steen) erfafscheiding terug. De vraag is wat zijn onze rechten en in hoeverre zijn wij verplicht om mee te betalen aan een nieuwe erfafscheiding? De woningbouwvereniging wil bovendien zsm beginnen met de sloop van de schuur maar wachten met het doen van een voorstel voor de nieuwe afscheiding tot andere zaken met andere bewoners zijn afgehandeld. Dit staat los van onze casus aangezien overige tuinen grenzen aan openbare weg en eigen erfafscheidingen (schuttingen) hebben. Aangezien de sloop van deze schuur deel uitmaakt van een veel groter bouwproject kan dit flink lang duren. Voor ons persoonlijk geldt dat wij om veiligheidsredenen - als een gezin met jonge kinderen - liever niet een jaar of mogelijk jaren met een metalen bouwhek als erfafscheiding willen zitten. Daarnaast wil de vereniging dat wij meebetalen aan het plaatsen van een erfafscheiding. Voor hen een klein bedrag voor ons zijn die honderden euros een enorme uitgave. Heeft u advies?

zondag 13 mei 2018