Uitbouw over de erfgrens

0 reacties

Het is enkele jaren geleden dat mijn buren een uitbouw hebben uitgevoerd. Echter de uitbouw is 15 cm hoger dan onze uitbouw en 1 steenbreedte langer dan onze uitbouw.
De uitbouw is deels over onze erfgrens geplaatst. En dit deel dat over de erfgrens ligt, is voor- en bovenlangs over onze uitbouw uitgevoerd.
Onze uitbouw hebben we al 20 jaar geleden uitgevoerd. De buren hebben geen overleg met ons gezocht over de bouw van de uitbouw. Door onwetendheid en behoud van burenvrede hebben wij toentertijd geen actie genomen. Echter door uitzendingen van de RR en informatie van kennissen wil ik toch weten wat ik met deze situatie kan doen.
De vragen die ik beantwoord wil zien is:
- kan ik nog recht halen van erfgrensoverschrijding?
- kan ik nog recht halen van gebruik van de scheidingsmuur die door ons als woondeel
wordt gebruikt?
- hoe zit het aansprakelijkheid bij schade van het deel dat de erfgrens overschrijdt?
- hoe zit het met de kosten als wij het deel van onze uitbouw willen renoveren dat onder
hun uitbouw ligt?
- heeft bovengenoemde situatie gevolgen wanneer ik mijn huis verkoop of zij hun huis
verkopen?
Bvd voor jullie reacties

zaterdag 13 mei 2017