Verjaring erfgrens

3 reacties

Wij hebben sinds 5 jaar een stukje grond gekocht van de gemeente, zgn snippergroen. Dit stukje grenst aan een tuin met de buren door midden van een schutting. De schutting loopt ietwat schuin van de garage van de buren recht naar onze garage. Deze schutting staat er al meer dan 20 jaar zo.

Nu blijkt uit het kadaster dat de schutting niet schuin maar recht zou moeten lopen en dat de schutting dus meer op ons erf zou moeten eindigen. Sinds twee jaar hebben we nieuwe buren en deze eisen het stukje grond op, op basis van de kadaster tekeningen. Nu is mijn vraag; Kunnen de buren hier aanspraak op maken.

De feiten:
- Het huis van de buren was eigendom van het Spoorweg pensioen fonds en werd meer dan 20 jaar gehuurd door de vorige bewoners. Men weet niet beter dat de schutting zo schuin is neergezet en altijd zo heeft gestaan (dus nooit op de kadastrale lijn).
- Het aangrenzende stuk snippergroen was van de gemeente tot 2012. Het stukje tuin wat nu opgeeist wordt was toen onderdeel van het snippergroen.
- In 2012 hebben we 35 m2 gekocht van de gemeente met ook het stukje wat kadastraal van de buren bleek te zijn. We hebben in goed overleg met de toenmalige buren de oude schutting vervangen door een nieuwe en op exact dezelfde plaats gezet.
- De nieuwe buren komen nu het stukje grond opeisen, wat door ons bestraat is en onderdeel is van de oprit.

Daarom heb ik de volgende vragen.
- Is er sprake van verjaring? De gemeente heeft dit stukje blijkbaar onbewust onderhouden. De schutting staat al meer dan 25 jr zo.
- Kunnen wij een beroep op deze verjaring doen ondanks dat wij het enige jaren geleden gekocht hebben, waarbij wij er vanuit gingen dat de schutting juist stond. Ben heel erg benieuwd. Uiteraard zijn we in goed overleg met de buren, maar wil wel graag weten wat onze juridische positie is.

Met vriendelijke groet,

Martin de Olde

maandag 16 april 2018