Vruchtgebruik huurpand en erfgrens

2 reacties

Een buurman heeft samen met een toenmalige buurman een erfgrens schutting geplaatst die naar nu blijkt net naast de eigenlijke erfgrens ligt. Deze erfafscheiding bestaat al meer dan 20 jaar.
De nieuwe buurman haalt de erfafscheiding weg zonder overleg of toestemming.
Het betreft hier twee rijtjes huizen die ze beide huren van één woningbouwvereniging.
Beroep op verjaring kan mijn inziens niet omdat het hier geen eigendom betreft. Maar de buurman beroep zich op vruchtgebruik die al meer dan 20 jaar voortduurt. Is er sprake van vruchtgebruik? en zo ja is er dan ook sprake dat erfgrens daar is komen te liggen zolang vruchtgebruik plaatst voortduurt?

maandag 16 april 2018