VvE en Woningbouw belangenverstregeling

13 reacties

Goedemorgen,
Wij, huurders van Ymere, kregen een briefje in de bus dat de VvE van het appartementencomplex aan de overkant had besloten een poortdeur te verwijderen ivm overlast. Deze poortdeur is 25 jaar geleden geplaatst door Ymere ter beveiliging van een seniorencomplex. Hierdoor is een soort binnentuin ontstaan waar enkele achtertuinen aan grenzen alsmede de brandtrap van de senioren. Alle omringende panden waren eigendom van de woningbouwvereniging, toen nog De Vonk geheten. Nu Ymere een aantal appartementen heeft verkocht, te weten drie van de twaalf appartementen, is er een VvE opgezet. Ymere zit ook in deze VvE en behartigt de belangen van de huurders.
Echter, de belanghebbenden, allen huurders van Ymere, zijn nooit op de hoogte gebracht van de plannen van de VvE. De bewoners die gebruikmaken van deze poortdeur zijn nooit gehoord. Onze belangen zijn dus niet behartigd en het belang van de deur voor de senioren blijkbaar nooit afgewogen.
De woningbouwvereniging schermt met de splitsingsakte, daarin staat volgens hen dat de grond inclusief deur nu eigendom is van degene die het appartement heeft gekocht, tevens voorzitter van de VvE, en dat het besluit rechtsgeldig is.
De bewoners hebben de VvE laten weten het oneens te zijn met het besluit deze deur te verwijderen en zijn bereid iets aan de overlast te doen. De deur wordt nu zachtjes dichtgedaan en de dranger wordt vervangen. Ook hebben de bewoners gebiedsregisseur van Ymere gevraagd schriftelijk te reageren op onze vragen. Dat is na 10 dagen nog niet gebeurd.
Tot nu toe wil Ymere de splitsingsakte niet overleggen. Wij weten niet hoe de besluitvorming tot stand is gekomen en of dit correct is uitgevoerd. Het gesprek met onze buren zijn we aangegaan en enkelen wisten nergens van of waren niet op de hoogte om welke deur het ging en dat deze dient ter bevordering van de veiligheid.
Ymere komt binnenkort een gesprek voeren met belanghebbenden maar hebben op voorhand al aangegeven dat de deur verdwijnt. De voorzitter van de VvE heeft opdracht gegeven aan de accountmanager een aannemer in te schakelen de deur te verwijderen. Wij weten niet wanneer dit zal plaatsvinden. In elk geval in mei.
Dit alles zorgt voor veel beroering in de buurt, met name bij de ouderen wiens slaapkamers grenzen aan de tuinkant. Het betreft hier de binnenstad en er zijn regelmatig (pogingen tot) inbraak.
De vraag is: Wie is verantwoordelijk voor dit besluit ( Ymere wijst naar de voorzitter van de VvE en andersom) en hoe kunnen we voorkomen dat de deur verwijderd wordt? Pas wanneer alle belangen gehoord zijn en afgewogen, kan er een besluit genomen worden. Uiteraard graag in ieders belang. Ymere stuurt op deze manier aan op burenruzie en de voorzitter VvE wil maar een ding:deur weg. Ook al is de geluidsoverlast verdwenen, hij wil het besluit niet herzien.

donderdag 26 april 2018