Bestuurder negeert besluiten algemene leden vergadering

Opgelost!
0 reacties

Voor de afvoer van het regenwater is een gezamenlijk bronwaterbemaling installatie op basis van erfdienstbaarheid. Hiervoor is een vereniging opgericht (geen VVE, sinds 1983, 20 leden) voor het beheer, vastgelegd door middel van een reglement. Als gevolg van een ruzie tussen de voorzitter en penningmeester is er tijdelijk een interim bestuur aangesteld bestaande uit 3 leden, waarin de penningmeester ook plaats had. Echter gedurende de periode is één van de interim bestuursleden verhuisd. Na dit vertrek en de volgende algemene leden vergadering heeft de penningmeester, zonder het andere bestuurslid, de vereniging ingeschreven bij de KVK met hem als enige bestuurder. Omdat dit gebeurd was zonder toestemming heeft de algemene leden vergadering de penningmeester verzocht de vereniging weer uit te schrijven. Ook is tijdens deze vergadering een tijdelijk bestuur (3 leden) aangesteld echter in de daarop volgende vergadering heeft dit tijdelijk bestuur zich opgeheven vanwege een andere situatie. Echter de penningmeester heeft de situatue aangegrepen om zich zelf weer te installeren als penningmeester en negeert het verzoek om de vereniging uit te schrijven bij KVK. Hij heeft nu ook drie andere medestanders geronseld om een tijdelijk bestuur te vormen (zonder de andere leden te consulteren in een vergadering) en beloofd begint volgend voorjaar 2018 een verkiezing uit te schrijven. Omdat de meeste buren een conflict uit te weg gaan, laten ze dit gewoon gebeuren. Ik ben bang dat nu allerlei zaken gedaan worden die later onomkeerbaar zijn en dus we voor een vol dongen feit staan. Door de inschrijving bij de KVK is de vereniging ook een rechtspersoon geworden met alle consequenties van dien. Hoe kan ik deze zaak een andere wending geven.

maandag 4 december 2017