Schadeclaim bij buren mogelijk bij annulering verkoop huis door bezwaarprocedure buren?

3 reacties

Hallo,
In 2017 heb ik een vergunning gekregen om een verdieping op mijn huis te bouwen. Hiertegen hebben de buren (te laat) bezwaar ingediend maar er is in januari 2018 toch een hoorzitting geweest. In februari dit jaar werd de vergunning desondanks wederom verleend. De buren zijn een civiele procedure gestart ten einde de vergunning alsnog ongedaan te krijgen en hebben toen ook gelijk een kort geding opgestart om de bouw tegen te houden (wat ze niet is gelukt maar om te voorkomen dat ik later alles weer moet afbreken ben ik tot op heden nog maar niet begonnen....). Nog voor de 2e toekenning van de vergunning in februari jl. had ik mijn huis verkocht maar dan wel mét de vergunning en ook onder voorbehoud dat de vergunning akkoord bleef. Omdat het nu allemaal wel erg lang gaat duren is de koper nu officieel afgehaakt aangezien hij het huis alleen wilde kopen mét de toestemming om er een verdieping op te mogen bouwen. Dit was ook zo overeengekomen in het koopcontract en ik krijg nu dus geen vergoeding voor deze (dankzij mijn buren) geleden schade. Ik heb hen in april dit jaar al een brief gestuurd waarin ik hen aansprakelijk stelde voor reeds geleden schade én nog toekomstige te ontstane schade door hun bezwaarprocedure. Ik wil nu dus het verkoop bedrag (of een deel daarvan) verhalen op mijn buren maar kan dat wettelijk gezien ook?
Met vriendelijke groet, Stefan

donderdag 4 oktober 2018