Bekroond door redactie: 10.000 punten behaald in een periode van 2012-2016
EM
eva maria
Aantal ontvangen sterren: 1
Bekijk details

BURENOVERLAST

4 reacties

Vraag: een zeer oude bewoonster van het 55+ hofje waar ik ook woon, vertelde mij dat volgens haar de woningbouwcorporatie die dit hofje sinds 2005 beheert SUBSIDIE ontvangt voor het huisvesten van bejaarde mensen met psychiatrische problemen, tussen bejaarden die redelijk normaal genoemd kunnen worden, wel vaak fysiek zwak zijn. DAAROM niets doet om de overige bejaarden hier te beschermen. En eigenlijk deze gestoorde mensen wel beschermt. Dwz. op het hofje laat wonen. Hoewel deze mensen - aantoonbaar - al jarenlang overlast veroorzaken en overduidelijk gestoord, agressief gedrag vertonen. Dat volgens verstandige hofbewoners echt wel een reden is om hen eruit te zetten. Of naar een Beschermd Wonen situatie te verplaatsen.

Kan dit waar zijn?

Het gaat hier om bejaarden met duidelijke sociale gedragsstoornissen. Agressief. Die hier bij voorkeur worden gemeden. De overlast is deels duidelijk aangetoond. Op dit hofje is geen enkel toezicht. Behalve via politie. Ook zijn er geen bewakingscamera's.

De overlast (dwz. wat heel duidelijk is aangetoond, er is meer): openlijk langdurig gekrijs en gescheld buiten bij de huisjes, openlijk getreiter en provokaties, wasgoed en tuinmeubilair van anderen verwijderen (niet stelen, elders gooien), daarvoor ook steeds achter huisjes rondlopen hoewel dat verboden is, bedreiging met scherpe voorwerpen, daarbij echter geen fysiek letsel toebrengen, wel een keer een bewoonster tegen de grond gooien - licht fysiek letsel - wel pogingen tot huisvredebreuk waarbij dus licht moet worden gevochten om binnendringen te voorkomen - geen fysiek letsel - en ook b.v. een inbraakpoging met lichte vernieling en bewijs wie dat deden. Waarvan aangifte.
Deel v.d. bewoners (nl. de mensen die vlakbij deze nare mensen wonen) durft nauwelijks buiten te zitten bij goed weer. Dat is erg beroerd voor bejaarde mensen die slecht lopen en ziek zijn.

Voorts: vernielingen buiten, waarvan meest niet te bewijzen valt wie de dader is maar waarbij wel sterk een vermoeden bestaat wie dat heimelijk deed. Bv. gekrijs buiten, bewoonster gaat kijken: planten en sierbakken op de grond stuk gegooid achter haar huis ...ze kon geen foto maken van de daders al weet ze natuurlijk wel wie dat deden... er was immers net weer een scene opgedrongen. Dan maar niets meer buiten zetten? Er is ook bleekwater op planten gegoten. Of haar fiets is met een doorgestoken fietsband op haar stoep gezet na een scene buiten. Ze ziet het gebeuren maar kan zo gauw geen foto maken. De nieuwe bel is opeens kapot. Dat soort wraak, dus.

Voorts: steeds weer meldingen van deze gestoorde mensen over omwonenden, hun gasten..bij politie en verhuurder..soms zelfs aangiftes..aanvankelijk een paar jaar min of meer geloofd..door politie ..hoewel nooit enig bewijs. Waarbij gedacht kan worden: de bedoeling is hier mensen te schaden. Maar dat de meldingen en aangiftes vals zijn is meest moeilijk te bewijzen. Wel is bewezen dat de politie zich een tijdlang liet misleiden en onbewezen beschuldigingen als waar feit doorgaf aan verhuurder. Daarvoor moest de politie een schadevergoeding betalen. Zelfs daarna nog ingaan op weer andere beschuldigingen? Ja, is gebeurd.

Beschuldigingen bij de politie...de laatste jaren na telefoontjes van te hulp geroepen advocaat en/of stevig en tijdrovend protest van een aangeklaagde bewoner die geen advocaat heeft... ..door de politie in de prullenbak gegooid.
Ook bv. aangifte die kennelijk per ongeluk toch door de politie is aangenomen, in de prullenbak - maar pas na tijdrovend bezwaar van een advocaat. Beschuldigde hoeft dan niet voor verhoor te komen. ( Dit is aantoonbaar). Soms ook kost het een hofbewoner weinig moeite de politie te overtuigen van de rariteit van de beschuldiging. Hoorde ik. Het is maar net welke agent men treft?

De verhuurder blijft echter ingaan op rare meldingen afkomstig van deze gestoorde mensen ...naar en tijdrovend. Dit is aantoonbaar.

Wat mij verteld werd ( kan waar zijn): omwonenden die klagen over overlast die ze zien gebeuren bij anderen, wordt door personeel van verhuurder verteld dat zij zich er niet mee mogen bemoeien. Voorstellen een bewonersvergadering te houden over de overlast worden door verhuurder afgewezen. Bewoners vertellen mij: die gestoorde mensen worden beschermd door allerlei instanties... En dus ook: verhuurder ontvangt hier subsidie voor?
Verhuurder doet bij mijn weten niets tegen de overlast. Wijst klachten over de overlast af.
Is dit opzet? Subsidie binnen halen? De w.b. corporatie zegt een met veel tijdverlies door mij geregeld gesprek samen met mijn advokaat - ik ga niet meer in mijn eentje in gesprek met deze mensen, hoogstens nog mails - over de overlast op het laatste moment af en brak zeer onlangs een tel. gesprek over recente overlast met mijn advocaat af, hoorde ik. En verwijst voor het overige door naar de politie die dan stelt dat dit een kwestie voor de verhuurder is. Die niets doet tegen de overlast.
Het betreft goedkope huurwoningen op een hofje rond een gemeenschappelijk binnenplein en met ook wat groen achter deel huisjes. Deel v.d. huisjes moet hoog nodig nog eens gerenoveerd worden, heeft niet eens een badcel, maar dit is uitgesteld.
Ik heb eerder uitvoerig over de toestanden geschreven. Ik moest eind 2015 een zware operatie ondergaan. Daarvoor heb ik geprobeerd te verhuizen. Ik had niet genoeg woonpunten. Nu ben ik erg zwak. Deze tekst is deels een vraag en deels een signaal. Ik wist vroeger zelf ook niet dat dit zo mogelijk was want ik heb nooit in zo'n vreselijke buurt gewoond.

vrijdag 9 februari 2018