erfdienstbaarheid dakterras en privacy

2 reacties

Beste mensen,
Wij hebben een huis gekocht met een erfdienstbaarheid voor een dakterras dat gelegen is op het platte dak van de werkplaats van het buurhuis. De werkplaats bevindt zich aansluitend, tussen de beide huizen met puntdak, zodat tussen die beide daken een dakterras van 40 m2 ontstaat. Ons huis is heersend erf en geniet het gebruik van het dakterras en het buurhuis is dienend erf. De nieuwe eigenaar van het buurhuis en werkplaats erkent de erfdienstbaarheid niet als een ongedeeld gebruik. Tevens heeft hij zonder overleg de twee ramen met ondoorzichtig glas die gefixeerd waren, in zijn zijmuur van het puntdak, vervangen door doorzichtig glas en heeft scharnieren aangebracht. Hierdoor kijkt hij op ons dakterras en hij doet de ramen ook open. Tevens kijken wij nu vanaf het dakterras rechtstreeks zijn bed in.

Hij is meermaals zonder toestemming op het dakterras geweest en heeft de aanpassingen ook zonder overleg of toestemming uitgevoerd. Wij hebben geprobeerd om hierover in gesprek te gaan. Pas nadat wij hierover een brief hebben geschreven is hij in gesprek gegaan. In dat gesprek, wat hij slechts met een van ons wil voeren, geeft hij aan dat hij het exclusief gebruik van het dakterras niet erkent en dat hij ook zonder toestemming deze twee ramen mag wijzigen.
Onze vragen zijn als volgt:

1. Is erfdienstbaarheid van een dakterras (al gevestigd sinds 1989) door zowel het dienend erf, als door het heersend erf te gebruiken of op te eisen? Of klopt het dat het heersend erf een exclusief gebruik heeft van het dakterras?
2. Is het burenrecht omtrent de privacy ook van toepassing op een dakterras benut door middel van erfdienstbaarheid, ook al is de daadwerkelijke erfscheiding hier niet van toepassing doordat de fysieke eigendomsgrens meer dan 2 meter is?
3. Heeft de eigenaar van het buurhuis toestemming nodig om op het dakterras te komen?
4. Heeft de eigenaar van het buurhuis toestemming nodig om de twee ramen te voorzien van doorzichtig glas en deze open te maken?

Ik hoop snel op een antwoord omdat ik de verstandhoudingen graag goed wil houden en ik hoop hiermee escalatie te voorkomen.

met zeer vriendelijke groet,

Gemma Biesheuvel-van Diemen

dinsdag 12 september 2017