Raam van buren binnen 2 meter erfgrens

2 reacties

Na de uitzending van de rijdende rechter van vorige week vond ik onderstaande op de website:

Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven, is het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf vensters of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op dit erf uitzicht geven.
Artikel 51
In muren, staande binnen de in het vorige artikel aangegeven afstand, mogen steeds lichtopeningen worden gemaakt, mits zij van vaststaande en ondoorzichtige vensters worden voorzien.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005288/2014-01-01
Voorbeeld jurisprudentie:http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBALM:2010:BN.

Nu heb ik een vraag:
Ongeveer 30 jaar geleden heeft de gemeentelijke woningbouwvereniging links en rechts van mijn vrijstaande woning 2 rijtjes huurwoningen gebouwd. Bij het uitvoeren van de bouw zag ik dat er in de zijgevels van de hoekwoningen vaste ramen werden gemaakt met helder glas. Via deze ramen is er direct zicht op mijn tuin en slaapkamers. De zijgevels liggen binnen 2 meter van mijn erfgrens. Tussen mijn erfgrens en de grens van deze woningen ligt een openbaar voetpad.
Ik heb toen bij de gemeente hierover geklaagd en zij zeiden dat dit was toegestaan. Ik heb dit toen voor waarheid aangenomen en geen bezwaar ingediend. (Mogelijk was het toen volgens de toenmalige wetgeving geoorloofd?).
Nu vraag ik me af of ik nu alsnog kan eisen dat deze ramen ondoorzichtig worden gemaakt.
Het eigendom van de woningen is inmiddels overgegaan naar een andere woningstichting.
Het huis aan de linkerkant wordt nog verhuurd. Het huis aan de rechterkant wordt binnenkort verkocht aan een particuliere eigenaar/bewoner.
Graag advies en alvast bedankt.

maandag 6 november 2017