RA
raaf
Aantal ontvangen sterren: 2
Bekijk details

antwoord voor stantim recht van overpad

0 reacties

Beste stantim,

Je geeft aan dat je niet op een dak van een overdekte steeg mag gaan staan voor oa onderhoudt aan je huis, omdat je geen recht van overpad hebt. Voor onderhoudt van de woning heb je geen recht van overpad nodig. Je kunt je buren gewoon vragen of je via hun erf onderhoud mag doen. Ze moeten met zeer sterke argumenten komen om dit te kunnen weigeren. Zie burgerlijk wetboek boek 5 artikel 56: Wanneer het voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een onroerende zaak noodzakelijk is van een andere onroerende zaak tijdelijk gebruik te maken, is de eigenaar van deze zaak gehouden dit na behoorlijke kennisgeving en tegen schadeloosstelling toe te staan, tenzij er voor deze eigenaar gewichtige redenen bestaan dit gebruik te weigeren of tot een later tijdstip te doen uitstellen.

maandag 8 mei 2017