buren hebben een boomstronk op het pad gelegd om doorgang te blokkeren wat is belast met erf dienstbaarheid

6 reacties

geacht team en ieder die hier wellicht meer verstand van heeft.
wij zitten met een vervelend probleem.

wij wonen een stukje van de weg af en hebben twee verschillende wegen die naar onze woning leiden, een naar de voorweg en een naar de weg achter het huis beide gaan dus een andere richting uit, wij gebruiken altijd de voorweg, de achterweg bewandelde we eerder wel eens om naar het bos te gaan met de kids.
nu heeft de eigenaar van de weg een boomstronk bij onze ingang neergelegd om doorgang te blokkeren en duidelijk gemeld dat er niemand meer over heen mag lopen omdat ze er weideland van gaan maken zodat ze het kunnen gebruiken voor hooi productie.. ik mag ook niet met de fiets erover. omdat mijn dochter die kant op moet voor school, zal ze straks eerst om moeten fietsen over een drukke weg zonder fietspad. om op het zelfde eindpunt uit te komen..
we hebben verteld over de erfdienstbaarheid, maar eigenaar weigert in alle staten dat dat niet klopt en niet kan hij heeft het niet op papier zegt hij. we willen geen ruzie, maar dat straks mijn dochter dagelijks om moet fietsen over een gevaarlijke weg, terwijl de achter weg veilig en kort is en in onze akte beschreven staat als erf dienstbaar vind ik het nu erg moeilijk om dit te laten rusten..
staan wij sterk? volgens onze notaris klopt deze informatie in onze akte, deze is drie jaar geleden opnieuw vastgelegd.

'''voor bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en geen bijzondere bepalingen verwijzen partijen naar het geen is vermeld in een akte van transport op 21 nov 1955 verleden door destijds notaris in'''' overgeschreven in de openbare registers ten kantore van de dienst van openbare registers.
in deze akte staat vermeld''
ten gebruike en ten nutte van het bij deze verkochte en ten laste van het aan de verkoopster verblijvend deel van gemeld kadasternummer wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van weg over de bestaande weg van en naar de weg de (...............)''

dus mogen we gewoon over de boomstronk klimmen met de fiets?? en de weg blijven gebruiken, mag hij het af zetten met linten en ons verbieden daar te lopen?
moet hij die boomstronk weg halen?
hoe pakken we dit aan..
we hebben verder nauwelijks contact met deze mensen, hooguit komen we ze af en toe toevallig tegen..

alvast bedankt voor een reactie of mee denken

vrijdag 10 februari 2017