Buurweg opheffen

5 reacties

Goedenavond,

ik heb een vraag over een buurweg, nou ja, steeg eigenlijk.
Mag ik deze steeg zomaar opheffen? Op de kadastertekening staat de steeg niet ingetekend (logisch). in de akte staat het volgende beschreven:
"Bij deze wordt aan de stroken grond, op gemelde situatietekening schetsmatig in rode kleur aangegeven en deel uitmakende van vermeld kadestraal perceel gemeente xxx, sectie xxx nummer xxx, zijn de ter plaatse kennelijk tot paden bestemde gedeelten ter volle breedte de bestemming gegeven van buurwegen, als bedoeld in artikel 719 van het Burgelijk Wetboek; voor elk pad (waarbij een pad met zijpaden als een pad wordt aangemerkt) ten gebruike en ten nutte van de krachtens zakelijk recht tot gebruik gerechtigden van alle ter weerszijden aangrenzende percelen, bestemd voor de bouw van woonhuizen, terzake waarvan het navolgende geldt."
De kadastrale tekening die hierboven genoemd wordt hebben we niet. Op de meest recente tekening staat de brandgang achter wel ingetekend, maar de buurweg niet.
Aan deze buurweg grenzen 2 woonhuizen, dat van mij en dat van de buren. De buren maken geen gebruik van deze buurweg, zij hebben op hun eigen perceel een paadje achterom.
Echter maken andere buurtbewoners ook regelmatig gebruik van deze buurweg.
Kunnen deze mensen tegenhouden dat ik deze buurweg alleen voor mijzelf ga gebruiken?
Bij de gemeente word ik naar het kadaster verwezen, bij het kadaster naar de gemeente.
Alvast bedankt voor uw antwoord.

dinsdag 17 januari 2017