erfdienstbaarheid

0 reacties

in 2002 heb in een stukje grond, van +/- 5 meter lengte dit was het einde van mijn pad naar mijn woning die +/- 100 meter van de openbare weg staat, verkocht aan mijn buren maar door een conflict is er een paal geplaatst zodat ik met mijn caravan niet fatsoenlijk uit kan rijden, terwijl er tussen de beide woningen een afweg beschreven is van +/- 5 meter breed, in de akte van 2002 wou ik er geen erfdienstbaarheid in, dit was een denkfout van mij, terwijl een notaris de kennis heeft die had mij er op moeten attenderen dat het wel nodig is, ik word dus door verkoop van mijn eigen stukje pad ingesloten door mijn buren, bij bond van notarissen trek ik aan het korste eind, wat is er verder mogelijk?

donderdag 20 april 2017