erfdienstbaarheid

13 reacties

Mijn buren hebben op gezamenlijke oprit tussen beide percelen een schutting geplaatst. In mijn eigendomsbewijs staat een erfdienstbaarheid opgenomen van weg. Echter bij de buren niet. Het kadaster zegt dat wat in mijn akte klopt maar het is niet in het kadaster ingeschreven. Wat nu?

zaterdag 30 september 2017