Erfdienstbaarheid

3 reacties

Sinds 10 jaar wonen wij in een dijkwoning. Aan de achterzijde van de woning is een recht van overpad. Maar eigenlijk is hier van het begin af aan onduidelijkheid over. We kunnen via twee kanten de dijk bereiken. Tot een half jaar geleden lieten wij het oogluikend toe dat de buurman gebruik maakte van het overpad via onze tuin. In onderling overleg ging het redelijk. Nu is het zo dat hij zelfs de kinderen via de achtertuin laat lopen omdat hij geen zin heeft om de deur open te doen. Zijn huis staat inmiddels te koop waardoor het voor ons een goed moment is om goed uit te zoeken hoe het nu zit met de erfdienstbaarheid van ons perceel.

In de koopakte wordt verwezen naar een notariële akte wat dateert uit 1956. Ook worden in het koopcontract perceelnummers genoemd welke niet overeenkomen met de perceelnummers bekend bij het kadaster.
Het is voor ons moeilijk te achterhalen wie wij nu recht op overpad moeten bieden aangezien er twee mogelijkheden zijn om op de dijk te komen. Via ons perceel is de langste weg. Wat zijn hierin onze rechten en plichten?

Met vriendelijke groet,

S. Dolman

woensdag 31 januari 2018