erfdienstbaarheid recht van uitweg

1 reactie

op mijn perceel rust een erfdienstbaarheid betreffende recht van uitweg voor mijn buren op nummer 5
dit gaat over een pad door de voortuinen van nummer 1 en ons ,dat haaks op de openbare weg staat zodat wij en nummer 5 de openbare weg kunnen bereiken.
Nu heeft nummer 5 grond van Rijkswaterstaat gekocht dat van achter zijn woning doorloopt tot de openbare weg.
Hij grenst dus via de achterzijde aan de openbare weg.
nu wil hij aan de achterzijde een nieuwe weg met parkeerplaatsen aanleggen, maar tevens gebruik blijven maken van zijn recht op uitweg via onze voortuin
Zijn wij nu nog steeds verplicht hem uitweg door onze voortuin toe te staan terwijl hij zelf via de achterzijde nu een uitweg heeft naar de openbare weg ?

vrijdag 7 oktober 2016