Erfdienstbaarheid , recht van weg

4 reacties

IK heb een vraag , onze buren die hier zins 2002 wonen , blijven maar volhouden dat ze via ons grondstuk recht van weg hebben naar hun perceel via onze oprit.
En dit terwijl ze zelf twee opritten hebben naar hun perceel , waar van ze een oprit dichtgemaakt hebben en daar een terras gemaakt hebben .

Het volgende is nu , dat de buren aan het einde van onze oprit , op hun erf een garage gebouwd hebben en dan op die manier dat ze de garage alleen bereiken kunnen over onze oprit om dat ze er van overtuigt dat ze recht van weg hebben .

Dit staat in ons koopcontract van 1963 ;(Perceel zes is bezwaard met recht van weg , waaronder niet is begrepen het recht om vee te drijven , maar wel het recht om vee te leiden .ten behoeve en ten nutte van het perceel van den Zuidelijken naastleger en moet hek met dam houden tegen den grintweg .
Zoals een en ander breeder is omschreven bij den aankomsttitel acht en twintigsten Augustus negentienhonderd negen en twintig 1929 daar aanvolgende in deel 948 nummer 50 ).

Ik weet niet wat perceel 6 is? recht van weg is opgemaakt in 1929 percelen hebben andere nummers
Volgens mij is er alleen recht van weg om vee te leiden.
Onze oprit is al zins 1963 niet als recht van weg gebruikt door vorige buren .
Er is hier geen hek en of dam , en al helemaal geen grint weg dit is nog van de jaren 1929
Hebben onze buren nu wel of geen recht van weg om de auto in de garage te zetten via onze op rit ?

maandag 5 september 2016