Gebruik steeg door buren, verplicht of niet

3 reacties

Erfdienstbaarheid
Volgens Kadaster en in Eigendomsakte geen sprake van erfdienstbaarheid.
Het kadaster gecontroleerd en die konden i.d.d. niets terugvinden.

Omschrijving erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen:
Van het bestaan van erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen is niet gebleken.

In eigendomsakte wordt gesproken over een niet officieel bekrachtigde afspraak met één vd vorige eigenaren. Zie hieronder:

Voorst staat in genoemde koopovereenkomst vermeld:
Koper is bekend met het feit dat indien de eigenaar van het perceel (buren) gebruik wenst te maken van de aan (mijn) toebehorende steeg, dit toegestaan is. Dit betreft een niet officieel bekrachtigde afspraak tussen de huidige eigenaar en een van de vorige eigenaren.

Mijn buurman heeft zijn koop akte erbij gepakt en zegt daar staat wel iets over in, zie onderstaande:
Met betrekking tot erfdienstbaarheden, kwalitatieve etc:
Buurweg
Blijkens een aandeze akte gehechte kopie ve brief de dato 11 sept 1992 heeft de eigenaar van (mijn) perceel erkend dat de op (mijn) perceel gelegen steeg een buurweg ten behoeve van beide percelen betreft. Uit een onderhandse akte 26 febr 1850, blijkt vestiging van dit recht.

Mijn buren willen hun huis gaan verkopen en schermen 'opeens'met recht van overpad en het meeverkopen daarvan.

Vragen:
Kan een onderhandse akte zomaar meegaan van eigenaar naar eigenaar?
Onderhandse akte? Hierover is bij mijn aankoop niets vermeld behoudens dat er een afspraak zou zijn met een eerdere bewoner… Daarnaast heb ik geen kopie van het schrijven uit 1850.
Is er sprake van een recht of is het zo dat ik toegang moet verlenen op moment dat een buur dat zou willen?
Kan ik mijn steeg nog gebruiken als 'fietsstalling' of moet deze te alle tijde vrij zijn?
De buren hebben geen sleutel van de poort ad wegzijde en heeft hem ook niet gebruikt zolang ik er woon niet gebruikt, behalve voor onderhoud aan zijn pand.
Zij hebben wel een deur uitkomend in de steeg welke hem toegang verleend tot zijn keuken.

Hartelijk dank voor eventuele reacties.....

donderdag 11 augustus 2016