Is een erfdienstbaarheidsonderzoek wel nodig?

Opgelost!
3 reacties

Het kadastrale perceelnummer van mijn buren (hoekhuis) is veranderd, vermoedelijk toen eind jaren ’50 naast het huis een sloot is gedempt, een straat is aangelegd, en het perceel is vergroot. Al die jaren hebben wij gebruik gemaakt van de uitgang naar de openbare weg, geheel in overeenstemming met de bepalingen zoals vastgelegd in het koopcontract. Ik ben nog de eerste bewoner (1954), mijn buurman is de vijfde bewoner (2017). Hoewel in het koopcontract van de vierde bewoner (1978) de erfdienstbaarheid nog wordt genoemd, is die in het contract van de huidige bewoner geheel verdwenen. Het Kadaster stelt nu voor een Erfdienstbaarhedenonderzoek te laten uitvoeren (kosten minimaal 140 euro). Wat adviseert u? Is dat werkelijk nodig als mijn contract de erfdienstbaarheden gewoon noemt? Daarin wordt dan wel een ander kadastraal perceelnummer genoemd dan het huidige.

donderdag 19 april 2018