Recht van overpad

12 reacties

Wij wonen in een rijtje van 3 huizen
Wij zijn de middelste
Achter de tuinen loopt een pad ( is gewoon in de achtertuin )
Dit is het recht van overpad
Wij kunnen alleen via rechts eruit naar de openbare weg
De buren links konden ook alleen via rechts ( ons en de andere buren ) naar de openbare weg maar hebben inmiddels een eigen achteruitgang gecreeerd
De buren rechts hebben een eigen uitgang ivm een hoekhuis hebben ze een tuindeur aan de voorkant van het huis
Zij hebben achter in de tuin een grote schuur wat de tuin afgrenst van het pad en aan de zijkant een hek
Nu loopt de buurvrouw van rechts graag langs het pad ( onze tuin ) naar de buren links van ons om op de koffie te gaan
Heeft ze recht om gebruik te maken van dit stuk grond ?
Er staat in onze koopovereenkomst
- ten gunste van huis links en ten laste van ons en huis rechts mogen ze er gebruik van maken
- te gunste van ons huis en ten laste van huis rechts mogen we er gebruik van maken

Er staat nergens ten gunste van huis rechts
Dus mij lijkt het dat ze er ook geen gebruik van mogen maken toch ?

dinsdag 9 januari 2018