Recht van overpad en zwaarder wordend landbouwverkeer

3 reacties

Dit onderwerp is een vervolg op mijn topic
https://rijdenderechter.kro-ncrv.nl/forum/conflict-met-de-buren/recht-va...
Dat probleem is voorlopig opgelost door herstel van onze onze 320 meter lange uitweg door de boer (nadat ik met zijn bejaarde moeder ben gaan praten). Bij een eerstvolgende actie van de boer kan onze uitweg weer vernield worden en daar is geen oplossing voor gevonden.
Vandaar dit nieuwe topic.
De erfdienstbaarheid op onze uitweg is ruim 30 jaar geleden gevestigd. Het betreft het 'recht om te komen en te gaan van en naar de openbare weg' voor de boer die toen het weiland van 5 ha naast ons perceel had gekocht van de vorige eigenaren van ons huis. Over onderhoud is niets vastgelegd. Dat is tientallen jaren zonder problemen verlopen.
Sinds 10 jaar is het perceel geen weiland meer maar bouwland omdat een perceel van 5 ha weiland niet meer rendabel is. Ook rijden nu geen lichte trekkers en wagens over onze uitweg, maar gaat het om 10-tallen tonnen zware trekkers en wagens met mest en oogst. Daar is onze uitweg niet op berekend, niet qua zwaarte en maar net qua breedte. Ook nemen de grote trekkerbanden veel klei mee van het bouwland. Dat probleem heb je niet bij weiland.
Een andere uitweg is helaas onmogelijk.
Dit probleem moet toch op meer plaatsen in Nederland voorkomen.
Wie heeft hier ervaring mee?

dinsdag 14 maart 2017