geluidsoverlast vanwege doofheidsproblemen

3 reacties

Mijn buurman heeft een gehoorprobleem en dat leidt ertoe dat hij dagelijks de televisie op maximale sterkte heeft afgesteld. Zijn vrouw heeft daar kennelijk geen last van, althans zij accepteert het kennelijk. Ik krijg de indruk dat hij wel een gehoorapparaat heeft. Vijf jaar lang leverde dit geen problemen op, doch sinds kort is dit veranderd en is er geluidsoverlast van 18.00 uur tot 24.00 uur. Het dreunt door de muur, dusdanig dat ik het als hinder ervaar.

Met enige schroom heb ik enige maanden geleden bij de buren aangebeld, waarbij ik vaststelde dat vanaf de straat gehoord het geluid op kennelijk maximale sterkte staat. De buurman zou er op letten, maar inmiddels is de overlast terug. Hij gaf toe dat hij het geluid regelmatig harder zet.

Ik zit er mee dat hij doofheidsklachten heeft. Moet ik het gedogen of mag ik mij beroepen op de overlast die ik ervaar. Het is normaal dat men iets van overlast accepteert. Maar hoe ver moet men daarin gaan.

woensdag 29 augustus 2018