Klagen onze buren terecht of onterecht?

5 reacties

Wij hebben een conflict met onze buren. In onze tuin hebben wij een verbouwde blokhut die als recreatie ruimte dienst doet. Onze zoon van 18 is hier soms met vrienden om een gezellige avond met muziek te hebben. Op zaterdag 17 september 2016 is het uit de hand gelopen. Het was veel te laat (ca kwart over 1) en er was te veel kabaal. Niemand ontkent dat of praat het gedrag van de jongens goed. De buren hadden absoluut reden om te klagen. Alleen hebben zij met veel fysiek en verbaal machtsvertoon er zelf maar even een einde aan gemaakt. Op het moment dat de jongens al met hun fietsen aan de hand buiten de poort staan te wachten op elkaar komen de buren met veel kabaal naar buiten en gaan de jongens te lijf. Dit vind ik alles behalve oké. Later bleek dat ze zich uit de tent hadden laten lokken doordat de jongens hadden gescholden op hun 2 neefjes die boven lagen te slapen. Niet netjes van de jongens, maar wat geeft onze buren het recht om zelf wel ongegeneerd en zonder zich daarbij in te houden op onze zoon en de vriendengroep te schelden en ze voor alles wat lelijk is uit te maken? En zodra de jongens gaan schelden kunnen de buren zichzelf niet onder controle houden en gaan ze de jongens fysiek te lijf. Een dergelijk voorval heeft ook plaatsgevonden tijdens de jaarwisseling van 2014 / 2015. Toen voelde de buurman zich uitgedaagd door mijn zoon die weigerde mee te helpen spullen op te ruimen. Buurman heeft hem meerder malen geprobeerd omver te duwen en zelfs bij de keel gegrepen. Ook in dit geval, geen netjes gedrag van mijn zoon, maar ook agressief gedrag van de buurman.

De buren kunnen het bloed van onze zoon wel drinken en sinds het voorval in september doen zij er alles aan om de vrienden uit de blokhut te treiteren. Wij als ouders zijn met de jongens gaan zitten en kijken hoe wij het de buren het beste naar de zin kunnen maken zonder dat de jongens hun avonden in de blokhut daarbij moeten opgeven. De frequentie dat er in de blokhut wordt gezeten is gemiddeld 1 avond per 2 weken en soms zit er nog wel meer tijd tussen. Wij hebben met ze afgesproken dat er vanaf 12 uur afgesloten wordt en uiterlijk half 1 iedereen vertrokken. De muziek gaat zachter en deuren gaan zachtjes open en dicht. Zodra de deur open is zijn ze zo stil mogelijk en praten pas weer als de deur weer gesloten is. In onze ogen komen we ze toch aardig tegemoet.

Echter, na het incident in september is het zeker 4 weken stilte geweest. De eerst de beste avond dat er weer wat gebeurde in de blokhut was dat onze beide zonen en een kameraad daar voetbal gingen kijken op tv. Dus helemaal geen feestjes of kabaal. Toch stond er rond half 11 politie op de stoep. Buren hebben later ontkent dat zij degenen zijn geweest die gebeld hebben. Ze wisten niet eens meer om welke avond het ging maar ze wisten wel met zekerheid dat zij niet gebeld hebben. Ja ja....

In de periode daarna is er 4 opeenvolgende avonden dat de vrienden in de blokhut zijn geweest en zich aan de afgesproken regels hebben gehouden toch iedere keer de politie gebeld. Geen enkele keer hebben de agenten overlast aangetroffen. Wij hebben ook contact gezocht met de wijkagent en die zegt ook dat als zij ieder keer bellen en steeds voor niets komen dan gaat er een streep door dat adres. De buren hebben echt gedacht van: "wacht maar, wij krijgen jullie wel. We gaan zo vaak klagen dat de politie het zat wordt en de blokhut gaat verbieden."
Alleen kregen ze daarmee niet hun zin. Maar het getreiter houdt niet op. Buurman steekt er de hele avond energie in om maar zoveel mogelijk te horen wat de jongens allemaal zeggen, loopt buiten met zijn mobieltje geluidsopnames te maken enz, staat continu voor het raam om ze in de gaten te houden en als hij ze maar op 1 foutje of geluidje kan betrappen wordt de wijkagent weer gebeld.

Uiteindelijk is er vlak voor de kerst een gesprek samen met buurtbemiddeling geweest. Wij hebben uiteindelijk op het persoonlijke vlak weer vrede gesloten en praten weer met elkaar, maar op het gebied van de jongens in de blokhut is het gesprek voor mij niet bevredigend geweest. Het eerste wat ze zeiden op de vraag van de bemiddelaar wat zij vonden van de door ons getroffen maatregelen was: "nou daar merken wij helemaal niets van. alleen de muziek is wat zachter maar verder merken wij helemaal niets." Wat bij de buren nu het hoogst in het vaandel staat is dat ze "wel 40 keer op een avond" muziek uit de blokhut horen komen als er iemand in- of uitgaat. Bij elkaar opgeteld hebben we het over minder dan 5 minuten muziek op 1 avond. En dit is wel zo onrechtmatig in hun ogen. Er wordt door hun gesproken over ons met meerdere buren in de straat. Ze konden zo een hele lijst van wel 5 of 6 buren noemen die "last" van ons hadden. Geen enkele van die buren hebben ooit zelf bij ons geklaagd terwijl het allen volwassen mensen zijn. Ik ben niet gediend van hun roddel en achterklap hier in de straat. Volgens buurman zou het toch geen zin hebben gehad als buren hadden geklaagd, want wij doen er toch niets mee. Nou ja en datgene wat wij doen wordt toch niet gezien. Tenslotte merken ze er ook niets van dat het veel eerder rustig is dan voorheen. Ja ja... Er is dus geen compromis tot stand gekomen tijdens het bemiddelingsgesprek. Tot op heden is er nog geen vriendenavond weer in de blokhut georganiseerd. Maar zij zullen blijven klagen en niet eerder rusten dan dat de blokhut wordt gesloten.

Mijn vraag is dan ook in hoeverre is het beetje geluid dat zij nu nog ervaren vanuit de blokhut onrechtmatig? Mogen wij van ze verwachten dat zij toch iets gedogen? En wat kunnen wij eraan doen om hun klagen te doen stoppen?

maandag 16 januari 2017