Ongedierte als gevolg van het houden van Hobby kippen

3 reacties

Onze buren houden sinds een paar jaar kippen in de tuin. Kan een leuke hobby zijn, wij storen ons daar op zich niet aan. Waar wij ons wel aan storen is het feit dat er regelmatig restvoedsel in de kippenren en-hok achterblijft en daar komen muizen op af. De muizen lopen door onze tuin en over het terras. Wij ervaren die muizen als ongedierte en zijn daar "vies" van en weten ook dat deze beesten ander ongedierte - zoals ratten - kunnen aantrekken en ziekten met zich mee kunnen brengen en verspreiden middels urine en uitwerpselen, met risico's voor de volksgezondheid tot gevolg.

Meerdere gesprekken met onze buren waarin wij het probleem hebben besproken en hebben aangeboden een deel van de ongediertebestrijdingskosten voor onze rekening te nemen op voorwaarde dat zij zelf ook passende en effectieve preventieve maatregelen en voorzieningen zouden treffen hebben tot niets geleid.

Onze buren keren de problematiek om en stellen: Wij houden van onze kippen en ervaren muizen daarbij als de "loop der natuur". Ook vinden wij de muizen erg leuk in de tuin en hebben daar dus geen last van. Zelf hebben zij maatregelen getroffen tegen het ongewenst in huis binnendringen van muizen. En stellen voor dat wij dat dan ook maar moeten doen als we last van de muizen hebben.

Wij worden nu gedwongen kosten te maken voor "symptoombestrijding", zoals de aanschaf van een hordeur en voorzieningen in huis. maar die lossen het probleem natuurlijk niet op. De muizenpopulatie zal blijven groeien en op den duur alleen maar groter en daarmee uiteindelijk onbeheersbaar worden.

Wij voelen ons niet meer vrij, veilig en zelfs een beetje opgesloten in ons eigen huis. Dat is een rare gewaarwording als je het hebt over een huis waar je al meer dan 45 jaar woont.

Hierover hebben wij contact opgenomen met de afdeling Handhaving van de Gemeente Heemstede. De reactie die wij van hen hebben ontvangen geeft blijk van een amateuristische aanpak van het onderzoek dat zij hebben ingesteld om het probleem in kaart te brengen, een onrealistisch voorstel tot verdere aanpak van het probleem. Maar schrijnender nog is het feit dat men aangeeft slechts zeer beperkte middelen te hebben in dit soort zaken zonder aan te geven wat men dan wel kan doen en waartoe men wel bereid is, teneinde dit probleem (mede) tot een oplossing te brengen. We hebben het hier tenslotte over iets dat de volksgezondheid op den duur negatief kan beïnvloeden!

Wij willen graag in alle redelijkheid met de buren tot een oplossing komen maar zij stellen zich inmiddels onverzettelijk op en hebben aangegeven aan de oplossing van dit probleem geen enkele Euro aan te willen besteden.

Wij vragen ons het volgende af: Het houden van kippen in een woonwijk is op zich niet verboden maar de "houder" moet naast Rechten toch ook Plichten hebben?

De vraag aan de "Rijdende Rechter" is: Kunt u ons adviseren hoe wij dit probleem snel, effectief en zonder onnodige druk te leggen op de toch al fragiele relatie met onze buren kunnen oplossen.

woensdag 9 augustus 2017