Plaats verkeersbord bindend?

9 reacties

Is de plaats waar het verkeersbord ( binnen of bebouwde kom) is geplaatst bindend?

zondag 20 augustus 2017