Twee losse bergingen worden verhuurd, mag dat?

0 reacties

Beste Lezers,

In een VvE hebben wij 3/11 deel. Één andere eigenaar heeft de rest, 8/11 deel. Ons deel is opgebouwd uit 2/11 voor het appartement op de 2de en een berging van 1/11 op de 3de (middels binnendoortrap toegevoegd aan onze woning op 2de waarvoor vergunning is verleend door de gemeente). De andere eingenaar heeft een BG (verhuurd) met 4/11 deel, een appartement op de 1ste van 2/11 deel en twee bergingen van ieder 1/11 deel; 1 berging op de 3de verd (naast onze ruimte) en 1 op de zolder (beide alleen te bereiken middels gemeenschappelijk trappenhuis) Het splitsingsreglement uit 1973 is van toepassing op onze VvE. In de Splitsingsakte staat bij de ruimten op de 3de verdieping en de zolder dat deze de bestemming berging hebben. Verder staat er nog een regel in de splitsingsakte dat deze bergingen zonder toestemming van de vergadering gebruikt mogen worden als woning/hobbyruimte mits de overige mede-eigenaren hier geen overlast van ondervinden. De twee bergingen werden door de vorige bewoners gebruikt als slaapkamers. De inrichting van deze bergingen zijn ook dusdanig dat deze hier makkelijk voor gebruikt kunnen worden. Er is een douche/WC, groot dakkapel etc.

Wij hebben in het verleden geluidsoverlast gehad van deze bergingen die door de oude buren in gebruik waren als slaapkamer. Wij hebben hier meteen wat van gezegd en ook nog aan onze zijde een extra muurtje aangebracht. Hierdoor was het nog niet opgelost, want het gestamp en lawaai elke ochtend en avond in het trappenhuis ging door. Voor de goed vrede hebben we er mee leren leven. Toen de onderburen weg zijn gegaan hebben we poging gedaan de bergingen te kopen (hebben beide een apart kadastraal nummer) maar hier werd een hoofdprijs voor gevraagd. Tot onderhandeling is het niet gekomen en op een dag was het geheel plotseling verkocht aan de onderbuurman (type huisjemelker).

Mijn vragen:
1. de huidige eigenaar wil de twee bergingen apart verhuren/ in gebruik geven aan een derde (na plaatsing van een keukenblok). Mag dat zomaar? Wij zijn beetje huivering ivm geluidsoverlast. Kunnen we hier vooraf wat tegenin brengen?
2. gezien het aandeel van 8/11 van deze andere eigenaar, heeft hij dusdanig meer stemrecht dat hij in principe alles alleen mag beslissen? Volgens mij geldt een meerderheid van 3/4, wat hij (net) niet heeft. Maar zelf zegt hij dat hij de meerderheid heeft..
3. indien wij overlast ondervinden van het gebruik van de bergingen en wij dit bij hem melden, moet hij dan meteen het gebruik hiervan (laten) staken?

Alvast hartelijk dank voor de reactive(s).

met vriendelijke groet,

Thijs

maandag 27 februari 2017