Bomenkap of groot onderhoud voor kosten huurder?

3 reacties

Hallo allemaal (deze keer topic geplaatst in meer relevant forum),

Ik heb in mijn tuin een grote den en aan de andere kant een grote conifeer staan. Beide bomen waren al erg groot toen ik het huurcontract tekende. In het door mij ondertekende huurcontract staat het volgende expliciet vermeld:

Bomen en struiken, ook bij aanvang van de huur aanwezig, dienen door huurder te worden onderhouden en tijdig te worden gesnoeid. Als bomen of struiken in de tuin overlast veroorzaken moeten deze op kosten van de huurder worden verwijderd. Indien een kapvergunning nodig is, dient huurder deze met medeweten van de verhuurder voor zijn rekening aan te vragen.

Nu is het volgende conflict ontstaan: mijn buren zeggen overlast te hebben van de bomen en er hangen takken van mijn bomen over de erfafscheiding.

Ik wil best meewerken aan de kap van één boom en snoeien van de andere i.v.m. inkijk. Echter de kosten wil ik niet betalen. De te grote bomen stonden er bij het betrekken van de huurwoning namelijk al en vanaf het eerste moment was klein onderhoud volgens de wet “Kleine Herstellingen" nooit mogelijk.

In mijn optiek heeft de verhuurder nagelaten, bij aanvang van de huur, kleine herstellingen mogelijk maken en daardoor bewust alle mogelijke gevolgen voor mij als huurder op mij geprojecteerd en dit contractueel vastgelegd, zonder dat ik mij op het moment van ondertekenen van het contract bewust was van de consequenties.

Nu de vraag: maak ik een kans om dit aan te vechten middels bovengenoemde argumenten? Zo nee, Welke argumenten kan ik nog meer aanvoeren?

dinsdag 27 juni 2017