Complete onzin!!

0 reacties

Ik ben erg teleurgesteld in de productie van het programma, de ingeroepen deskundigen en de rechter. Dit naar aanleiding van de kronkelige die uiteindelijk gekapt moest worden. Ten eerste verklaarde de "boomdeskundige" dat de boom gegarandeerd geen enkele hinder zou ondervinden van de aanpasbaar om de leeftijd te bepalen. Als boomdeskundige weet je dat een aanpasbaar alleen in zeer uitzonderlijke situaties gebruikt wordt omdat deze letterlijk de deur open zet voor schimmels die zich in de boom kunnen vestigen met alle gevolgen van dien.
Ten tweede verklaarde de "vogeldeskundige" dat het strafbaar is om tijdens het broedseizoen een boom te kappen. Triomfantelijk had sprak hij over een economisch delict. Er werden zelfs data genoemd waarbinnen dit strikt verboden zou zijn en het ging over de vogeltjeswet. Complete onzin. De vogeltjeswet is denk ik al bijna 10 jaar niet meer van kracht en is gewijzigd in de "flora- en faunawet". Als de vogeldeskundige op de hoogte was geweest van deze wet (die ik hem op het laatst nog heb horen noemen) zou hij weten dat er geen datum met eventuele restricties in deze wet voorkomt. Deze wet is namelijk jaarrond van kracht en dat betekent dat men het hele jaar door werkzaamheden in of aan bomen mag verrichten. Mits men respect heeft voor de betreffende (beschermde) flora en fauna. De boom mag gewoon in het broedseizoen gekapt worden als men met redelijke zekerheid kan stellen dat er geen broedende vogels verstoord worden.
Tot slot is het extra teleurstellend dat de rechter gebruik maakt van deskundigen die eigenlijk niet zo deskundig zijn. De rechter las nog een stukje van de vogeltjeswet voor (met betreffende data) om aan te geven dat de kapvergunning niet meer gebruikt kon worden. Uiteindelijk werd er gesproken over "noodkap" of spoedgeval waardoor de kap toch doorgang kon vinden. Wat een onzin allemaal!
Als je dan een programma maakt over bomen en wetgeving, zorg dan dat de feite kloppen! Deskundigen die niet weten waar ze het over hebben, een rechter die daarin mee gaat omdat hij de wet niet kent. Wat een aanfluiting allemaal. Ik had dit programma altijd redelijk hoog zitten maar nu ik dit zo heb aangehoord ben ik zeer teleurgesteld. Je kan er dus niet van uit gaan dat het klopt hoe en wat in dit programma besproken wordt. Erg jammer!

Klaas Buijtendorp
European Treeworker

dinsdag 4 april 2017