Gedenkboom omgezaagd /zonder overleg/met de vader van de overleden zoon .

5 reacties

In 1995 is de erg jonge zoon van buren overleden .Men had in de Gemeenschappelijke tuin een GEDENKBOOM/Seringenboom geplaatst .
Deze mensen wonen al van het ontstaan van het flat tot heden nog in bijna hetzelfde huis .Goed kontakt met andere buren .
Nu hebben een buurvrouw en zoon de boom ongevraagd omgezaagd .Niks van te voren een overleg gehad .Nadat de boom er 20 jaar had gestaan was de boom tot last .

De vader van de overledene was/ is zeer ontdaan .
De doorgezaagde Gedenk boom lag in stukken op de stoeprand .
De daders vertelde van het belemmeren van het uitzicht .Lijkt mij dat je dit in overleg doet .

Daarbij werden door dezelfde zagers de Bamboe uit de grond gerukt van de tuinonderhoudster .Deze vrouw stopt tijd/energie en geld in haar hobby .Nadat gedaan te hebben was het net ofdat er een bom opgevallen was .Een ravage .

Wij vinden het gedrag van deze buurvrouw zeer onhebbelijk en willen hier iets mee doen .Kan er aangifte gedaan worden?

De zaagbuurvrouw heeft een intens groot Pestgedrag naar enkele buren toe .Gooit briefjes in de brievenbus als haar iets niet zint.Kliedert met zwart viltstift op de muren in het trappenhuis .Zo ook op het Reglementenbord van de WB .Over muurtegels trekt zij lange pijlen tot een voordeur en schrijft er iets bij .Staat continue voor het raam om mensen in de gaten te houden .Steekt haar tong uit tot heel ver Klaagt bij de Woningbouw over huisdieren doodgewoon omdat zij de eigenaar niet aardig vind .Knoopt plastic zakjes aan deurknoppen in de Gemeen schapp ruimte .Doel..om hondenhaartjes in te doen .Er is nog veel en veel meer .Valt niet mee te praten .Wat kunnen wij nog doen?Valt pijlen trekken tot de voordeur onder laster?Wij willen dit gedrag van de buurvrouw niet .Wat kunnen wij ondernemen?

donderdag 13 oktober 2016