SA
Sandalwood
Aantal ontvangen sterren: 7
Bekijk details

Walnotenboom met bacteriebrandziekte.

Opgelost!
7 reacties

Ik heb kortgeleden goede informatie van jullie gehad over de grote oude zieke walnotenboom, die hoog over mijn tuintje heen hangt, ik heb zelf moeten aandringen of hij zijn boom wilde snoeien, vorig jaar al, uit zichzelf had buur het niet gedaan. Hij wil pas snoeien in het najaar, omdat hij beweerd, dat je niet eerder mag snoeien, een walnotenboom mag je snoeien vanaf juni tot na de notenval. De boom was is al drie jaar ziek, dat zag ik doordat veel noten verslijmt waren zwart van binnen. Nu is de ziekte duidelijk elke noot vertoont bruine wat zwarte plekken worden, veel kale takken met aangetaste bladeren. De zieke noten en bladeren vallen bij mij voor de deur op het overpad en in mijn tuin. Ik heb buur geschreven dat hij zijn zieke boom op korte termijn moet laten snoeien liefst vellen, dat gaat hij niet doen. Binnen 15 meter afstand staat nu nog een gezonde walnotenboom, van zesde buur, die niemand in de weg staat, mooi te zijn op het grasveld. Buur heeft in 25 jaren zijn bomen aan de buitengrens niet onderhouden de zieke boom wordt weggedrukt door coniferen en een grote lange den en nog een hazelaar. Die alle licht wegneemt.
Buur heeft de politie op mij afgestuurd, die mij kwam vertellen dat hij zijn boom in het najaar gaat snoeien dat zou vanaf eind oktober zijn. Ik zit heel de zomer in zijn ellende. Mijn vraag is doe ik er verstandig aan om de zesde buur in te lichten dat zijn boom gevaar loopt vooral als het flink gaat waaien. Nog een vraag in APV van onze gemeente staat dat zieke bomen door overdacht door insecten bestuift geveld moeten worden. Hoe zit het met particulieren buur boom?

zaterdag 16 juni 2018