datum behandeling bezwaarschrift wordt elke keer verlengd zonder schrijftelijk bericht

3 reacties

Mijn advocaat heeft begin juli namens mij een bezwaarschrift ingediend Dit bezwaarschrift wordt door een commissie behandelt. Inmiddels zijn er bijna 12 weken verlopen en heb ik geen uitnodiging ontvangen om mijn kant van het verhaal tijdens de zitting toe te lichten Toen ik enkele dagen geleden inlogde op mijn gemeente zag ik dat de status van mijn zaak nog steeds niet in behandeling was Ik heb hierover contact opgenomen met mijn advocaat. Deze zegt dat de termijn is verlengd naar 16 weken waarin de zaak behandeld zou worden. De advocaat had hierover ook geen enkel bericht van de desbetreffende commissie over ontvangen Is dit een normale gang van zaken dat je op geen enkele manier op de hoogte wordt gehouden en dat de datum elke keer maar verschoven kan worden?

maandag 18 september 2017