Gezinsvereninging

3 reacties

Casus: moeder van 2 kleine kinderen. Haar kinderen worden in het buitenland door vader ontvoerd en de woonplaats van de kinderen is jarenlang onbekend voor moeder. In de jaren die er volgen verhuist moeder vanuit het buitenland naar Nederland en verkrijgt de Nederlandse Nationaliteit. Ten tijden van de naturalisatie zijn haar 2 kinderen nog minderjarig, maar nog steeds spoorloos. Jaren later, als de kinderen al volwassen zijn, vinden de kinderen de moeder en wensen bij haar te wonen in Nederland.

Punt 1: ze kunnen geen beroep doen op de wet gezinsvereninging door de leeftijd van de inmiddels volwassen kinderen.
Punt 2: Ze kunnen geen beroep doen op de Nederlandse Nationaliteit, want de aanvraag had moeten gebeuren toen ze nog minderjarig waren...

Wat te doen?

woensdag 1 augustus 2018