Mag gemeente altijd zonder overleg met omwonenden gemeentegrond ter beschikkingstellen aan bewoners?

0 reacties

Midden in een woonwijk is een groot stuk gemeente groen (openbaar groenvoorziening) waar al jaren geleden besloten was om er 2 woontorens op de plaatsen. Daar omheen blijft het groenvoorziening waar wij als bewoners omheen wonen, althans zo is het ons altijd verteld. Nu waren wij als omwonenden al niet blij met 2 woontorens ivm ons vrije uitzicht, maar nu 'krijgen' de bewoners van de woontoren ook een behoorlijk stuk tuin in bruikleen van de gemeente. Waar ze nu een provisorische tuin aan het maken zijn, waar wij en anderen tegenaan mogen kijken. Nu mijn vraag: mag de gemeente zomaar een flink stuk van openbaar groen (= uiteraard gemeentegrond) voor een symbolisch bedrag verhuren aan de bewoners van de woontoren? Wij als omwonenden zijn altijd alleen maar geinformeerd over de te bouwen woontorens midden op de groenvoorziening, maar nu krijgen we er ook nog een soort moestuin/tuin bij. De gemeente zegt het onder de noemer privaatrecht geregeld te hebben en dat wij als omwonenden er maar op uit hebben te kijken. Overigens wij betalen allemaal flink voor een beetje grond om je huis, waarom zouden zij het niet gewoon ook moeten kopen zoals anderen dat ook moeten?

dinsdag 2 mei 2017