overheid kwestie

4 reacties

Beste allen,

Mijn vraag is complex dus ik zal proberen zo helder mogelijk de situatie uit te leggen.
In oorsprong escaleerde mijn situatie in 2012,na jaren lange pesterijen van buren.Er werden veelal valse meldingen gedaan,valse aangiftes/of trachtte valse aangiftes te maken,wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een conflict met woningbouw,gemeente en justitie.Dit werd een overlast zaak en om die reden wilde de woningbouw vereniging en gemeente (burgemeester) ontruimen.Lang verhaal kort te maken,we hebben de 5 rechtszaken gewonnen,waarvan 1 de overlast/ontruiming zaak was,de woningbouw diende z.s.m. een passende woning aan te bieden,en dat alle aantijgingen van de buren op geen enkele grond aantoonbaar bewezen zijn.De andere 4 rechtszaken betroffen,discriminatie,bedreiging,seksuele intimidatie,ook deze zaken zijn geseponeerd.
desondanks bleef de gemeente ons behandelen naar het gegeven van de buren.Tijdens de procedure betreffende overlast is door uitlokking een handgemeen ontstaan,waarbij de buren logen en melde dat hierbij een baby van ongeveer 1 jaar was geslagen op 10 verschillende manieren,zonder onderzoek,nog naar ehbo te gaan ect. Ook deze zaak is geseponeerd,alleen voor het handgemeen is er straf gegeven van 2 weken zitten en 2 weken voorwaardelijk.Uiteindelijk is er bijna 8 maanden uitgezeten.Daar de betreffende persoon bijna vrijkwam is voor de uitspraak vanuit de woningbouw vereniging een kort geding aangespannen om ons in een noodwoning te plaatsen,i.v.m. mogelijke escalatie.In de noodwoning heeft de rechter uitgesproken dat wij in onze gelijke zijn gesteld en onterecht zijn ontruimd.Met veel moeite heeft de woningbouw en gemeente ons uiteindelijk een passende woning gegeven,maar met extreme voorwaarden waaronder een straatverbod voor mijn man,de woningbouw mag te pas en onpas de woning betreden ongeacht tijdstip,ect. Op advies van destijds de advocaat heb ik getekend onder protest met een paraaf.In de nieuwe woning werden wij bijna dagelijks lastig gevallen door medewerkers van de woningbouw,die binnen wilden komen,op een soort gelijke manier dat de politie aan je deur komt.Ik ben in die periode van streek geraakt en begreep niet waarom dit zo door bleef gaan.Vrijwel in het begin kreeg ik een huurachterstand,en merkte dit pas op in de tweede maand.Ik trachtte direct een betalingsregeling te treffen maar woningbouw en deurwaarder gingen niet akkoord,ondanks algehele betaling,terwijl dit niet de uitspraak is van de rechter,dus ben ik in feite misleid.In dezelfde periode riep de gemeente mij op betreffende de3 huurachterstand ,dat gemeente behulpzaam wilde zijn in deze .Ik heb geaccepteerd en werd doorverwezen naar het wijkteam.Lang verhaal kort te maken,de beloftes werden niet nageleefd,heb alle procedures doorstaan om aan een code rood te voldoen,aangezien woningbouw en deurwaarder op schrift aangeven ondanks betaling wij dien te vertrekken,dus mijn laatste hoop lag bij de gemeente.Precies op t nippertje heeft de gemeente mij gemeld dat hen niks voor ons kunnen betekenen,waardoor de ontruiming toch heeft plaats gevonden.Wij werden een ruime half jaar dakloos,waarna we via een kennis weer in de picture kwamen,en na diverse aanschrijvingen naar ombudsman,ect,heeft de gemeente uiteindelijk ons geholpen en ons in een vorm van een unit van een instelling een woonadres aangeboden.Achteraf blijkt dat wij in het veligheidshuis zijn geplaatst zonder onze medeweten,en waarschijnlijk dit ook de kern is waarom wij nergens worden geholpen.Voor alle duidelijkheid,we hebben,geen geestelijk gestoord gedrag,jeugdzorg,of welke andere poespas dan ook,waar vanuit geconcludeerd kan worden dat dit rechtvaardig is.Mijn vraag is,hoe komen wij hieruit,en wie is verantwoordelijk voor de herhaaldelijke schade die wij lijden.Wie staat er boven het veiligheidshuis,en wie boven de commissaris van de burgemeester.Ik heb alle bewijzen en stukken van over en weer communicatie,uitspraken ect.Maar het lijkt of men wacht totdat ik niet meer kan procederen.Veel fouten zijn er gemaakt,ook helaas van de advocaat die het overgenomen heeft,begrijp ik nu achteraf.Wij willen gerechtigheid,en een normaal leven als ieder andere burger,wat ons op dit moment onmogelijk word gemaakt.Ik hoop dat u mij advies kunt geven of zou kunnen doorverwijzen naar personen die ons zouden kunnen helpen in deze situatie.

vriendelijk bedankt

donderdag 22 maart 2018