Raadsbesluit niet uitgevoerd

3 reacties

In 2009 kwam gemeente Neerijnen met een nieuw bestemmingsplan voor kern Haaften. Ze wilde van ons perceel waar een directe bouwtitel op zat er van af halen. Hier hebben we op regeageerd. In december 2010 is er een raadsbesluit genomen. Het besluit was dat het bestemmingsplan voor ons perceel ongewijzigd blijft. Dus de rechten die we hadden bleven gehandhaafd. Nu paar jaar later willen we het perceel gaan verkopen maar nu blijkt dat er een wijzigingsbevoegdheid op zit en de directe bouwtitel die we hadden is er van afgehaald. Het gevolgd dat we nu hele dure kosten moeten maken om weer dezelfde rechten te krijgen. Dit kan niet en ben van mening dat de gemeente het raadsbesluit niet heeft uitgevoerd zoals unaniem in de raadsvergadering is aangenomen.

maandag 10 september 2018