Stormschade door bomen van de gemeente

7 reacties

We hebben op 5 november stormschade geleden aan onze huizen, de buren en ik zelf. De schade is veroorzaakt door zeer grote boomtakken van de populieren die bij onze woningen staan. Deze bomen hadden al gekapt moeten worden, maar door bezwaar van bewoners elders is dit niet gebeurd. De bomen zijn in 1979 geplant.
Ze zijn aan vervanging toe, wordt zelf bevestigd door de ambtenaren Groenvoorziening van de gemeente. We hebben diverse keren aangegeven, dat er bij een storm, schade wordt veroorzaakt. We zijn zelf actief geweest, om het bedrijf die voor de gemeente werkt, voor de groenvoorziening , om gevaarlijke takken weg te halen. Dit was niet altijd mogelijk, omdat de takken, zo groot als kleine boompjes, te zwaar waren voor de werknemers . Dus het was wachten op ongelukken.
Nu hebben we een schade claim bij de gemeente ingediend, en de gemeente erkend de schade niet, en wil niet betalen. Hun oordeel de bomen zijn goed onderhouden, en het waaide hard, windkracht 7. Overmacht. De gemeente heeft de bomen niet gekapt, weet van het probleem van de populieren. Er ontstaat schade door de populieren. Maar dan niet voor de schade staan. Daar sta je dan als goed willende burger.

dinsdag 14 november 2017