Straatkolken erfdienstbaarheidpad

5 reacties

Gisteren heb ik contact met onze gemeente gehad over de riolering. Achter onze woning (erfdienstbaarheidpad) bevinden zich 3 straatkolken. Aangezien er 2 van stuk zijn vroeg ik me af wie er verantwoordelijk is voor de riolering die daar loopt. Men zei dat ik dat in het koopcontract kon vinden, maar ik zie daar niks over de riolering beschreven.
In ons koopcontract wordt beschreven dat de kosten van onderhoud, reiniging en indien nodig vernieuwing voor het pad komen voor gelijke delen ten laste van de eigenaren van de desbetreffende percelen tot wier gebruik het voetpad bestemd is.
Mijn vraag is valt daar dan de riolering ook onder?

Ik ben al aan het zoeken geweest op internet. Daar vond ik een koopovereenkomst waar het wel duidelijk bij beschreven stond.
d. de erfdienstbaarheid van achterpad
inhoudende de verplichting van de dienende erven te dulden dat over het pad dat op de aan deze akte te hechten tekening is aangegeven en waarvan een gedeelte is gelegen op het verkochte, wordt gegaan vanuit de achtertuin van de heersende erven naar de openbare weg en omgekeerd. Het pad mag alleen worden betreden te voet of met een fiets, kruiwagen of
Ondernemer 8 van 10 Verkrijger I II
dergelijke andere kleine voertuigen aan de hand. Gemotoriseerde voertuigen mogen slechts met afgezette motor worden vervoerd.
Het is verboden:
- het achterpad te blokkeren, waaronder begrepen het daarop plaatsen van welk voorwerp dan ook, dan wel de vrije doorgang te belemmeren;
- toegangspoortjes/-hekjes tot de tuin over het (achter)pad te laten scharnieren;
- handelingen te verrichten en/of beplanting aan te brengen waardoor beschadigingen en
dergelijke kunnen ontstaan aan de zich in het pad bevindende rioleringen en/of leidingen.
De aanleg (inclusief het aanbrengen van verlichting en de mogelijkheid tot afsluiting) en het onderhoud van het pad, waaronder de zich in het pad bevindende straatkolken, is voor rekening van alle heersende en dienende erven, ieder voor een gelijk deel.

Zijn wij als bewoners nu wel of niet verantwoordelijk voor de straatkolken in het achterpad??

donderdag 11 januari 2018